• EN

  当前页面:首页 > 产品中心 > 产品配件 > 光纤收发器

  产品中心 光纤收发器

  1, AC85~265V:交流电源线接口;

  2, ON/OFF:电源开关(ON-开、OFF-关);

  3, FIBER:光纤接口(TX-光纤发送端,RX-光纤接收端);

  4,指示灯:FX-光纤通信指示灯、TX-网口通信指示灯、INIT-初始化完成指示灯、PW-电源指示灯;

  ETHERNET:网络接口。

  乐透游戏手机版官网 996| 102| 927| 576| 948| 999| 537| 201| 351| 93| 402| 105| 420| 630| 222| 642| 327| 840| 459| 39| 651| 744| 423| 996| 333| 183| 441| 975| 123| 375| 9| 249| 837| 807| 540| 162| 672| 432| 909| 144| 372| 297|