• EN

    当前页面:首页 > 产品中心 > 视频处理器 > VX-6

    产品中心 VX-6


    多画面视频处理器是由本公司研发生产的面向 LED 大屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的高端视频处理设备。

    本产品采用了专为 LED 显示屏设计的拼接处理技术,保证拼接的均一性和同步性,采用放大技术,能够有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象,降低图像放大后的失焦模糊感。


    乐透游戏手机版官网 680| 857| 20| 104| 359| 614| 902| 638| 656| 149| 812| 719| 581| 791| 416| 245| 278| 929| 797| 107| 608| 248| 302| 869| 818| 938| 368| 68| 458| 224| 509| 518| 896| 767| 770| 44| 389| 722| 746| 251| 584| 464|